1923 – Dieselmotorer

Samarbetsavtal med MAN om bygge av Kockum-Man motorer.(Maschinenfabrik, Augsburg, Nürnberg). Bilden visar monteringshallen 1924 med m/s Santos ena motor.