1925 – Santos

Leverans av första fartyg med Kockum-MAN motor.
B:nr. 144, 6600 d.w. ton, 2100 HK, 11 knop.
Till Rederi AB Nordstjärnan, 16 maj 1925.