1945 – Utfyllnaden

Kockums påbörjar sin utfyllnad mot Öresund någonstans norr om gamla vagnsverkstaden och ritkontoret.