1947 – Gauthiod

Första fartyg sjösatt från ”nya” yttre bäddarna 9 maj 1947. B:nr. 288, Gauthoid, 13140 dwt. 4500 Hk, 14 knop. Levererad den 9 juli 1947 till Stockholms Rederi AB Svea.
Paul Nilsson: ”Jag var med och kilade upp före sjösättning”