1958: Gängtappen

Inflyttning den 12 januari i Nya Huvudkontoret. Blev omgående kallat ”gängtappen”.