1965: Första datorn

Första datorn, en SAAB D21, innebar starten för en omfattande datorisering med mycket avancerade planeringssystem, materialstyrningssystem, formbestämningprogram samt hållfasthetsberäkning.
Olle Morland studerar en utskrift och dataoperatören Thyre Petersén servar en bandstation.