Kategorier
Albumet

Albumet 11: F.H. Kockum avled

Artikel i ”Snellposten” februari 1875 FRANS HENRIK KOCKUM DÖD

”Natten emellan den 11 och 12 februari innevarande år (1875) bortrycktes av döden en af de förnämsta borgarne i Sveriges tredje stad och en af vårt lands störste industimän, bruksegaren och fabriksidkaren Frans Henrik Kockum, hvilken, om ännu månaders lefnad blifvit honom förunnad, kunnat fira sitt 7 femtioåriga jubileum såsom borgare i Malmö.
Han tillhörde en gammal skånsk slägt och var född den 27 september 1802 i Malmö, der fadren Lorentz Kockum var handlande och gift med en dotter af den förtjenstfulle och om Malmö samhälle högt förtjente Frans Suell. Efter slutad skolbildning………… OSV.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *