Albumet 14: Södra Verkstäderna

Modell av Södra Verkstäderna. ”Lägg märke till den vita villan i ovankant bild. Det är F. H. Kockums villa ”Holmen”. Stor park med gångar och damm som var tillgänglig för allmänheten.
I parken öppnades på 1840-talet ett tivoli med en ångdriven karusell av gjutjärn, tillverkad på Kockums.(separat bild på denna karusell kommer in i albummet så småningom)
Holmen har gett namn åt dagens Holmgatan. Gatan bakom parken hette Tärningholmsvägen – dagens Rönneholmsvägen. Gatan till höger om verkstadsanläggning och park hette Villagatan – dagens Fersens väg.
Notera också ”kanalstumpen” som i nederkant bild går in mot verkstaden. Den anslöt till vanliga kanalen. I början fanns inte järnvägsspår in till verkstaden, så tunga transporter skedde med pråm på kanalen.”