ÅRSMÖTET INSTÄLLT 2020-03-26

På grund av Coronaviruset så är årsmötet 2020-03-26 inställt.

Avanmälan meddelas Gunilla Carlsson, tel. 0708-528878, alt. gunilla.mcarlsson@telia.com

Medlemsavgifter   

Påminnelse till dig som ännu inte har betalat årsavgiften:

500 kronor för företag,
100 kronor för enskild medlem och 150
kronor för familjemedlemskap.

Inbetalningskort

Bifogas i kallelsen som bifogas med
brev.

Gäller för medlemsavgift.

Styrelsen