Kockums på spåret

Innehåll

Referenser

Förord. Peraxel Nilsson, redaktör.

Tack till … Bengt Runner, ordförande i Varvshistoriska föreningen i Malmö.

Genombrottet. Peraxel Nilsson.

Järnvägsvagnarna från Kärleksgränden . Peraxel Nilsson.

Den nya vagnverkstaden vid varvet. Peraxel Nilsson.

Ny vagnverkstad – nytt område. Peraxel Nilsson.

”SJ – Kockumpaketet”

Inledning – projektets tillblivelse. Paul E Pålsson.

Projektgruppens arbete. Bo Nilsson.

Produktionsorganisationen tar över. Rune Lindkvist.

Öppet arkiv. Yngve Holmgren.

Sevicefordon/Motortralla. Håkan Dahlgren.

Utvecklingen av Kockums Boggier. Nicolae Pasca.

Kockums Industrier – den moderna järnvägsverksamheten. Mats Weman.

Avslutning. Peraxel Nilsson.