Kockumsområden

Hoppa direkt till:

Utredning

Ladda ner utredningen som utförts av Malmö kulturmiljö över Kockumsområdet söder om Stora Varvsgatan: Varvsstaden, kulturhistorisk utredning

Innehåll

Tekniska och administrativa uppgifter
Inledning
Området idag
Områdets historia

 • Kockums historia
 • Markutvidgningar och bebyggelseutveckling

Områdets kulturhistoriska betydelse

 • En viktig pusselbit i Malmös historia
 • Kockums präglade staden
 • En välbevarad industrimiljö med lång kontinuitet

Antikvarisk syn på områdets framtida utveckling

 • Kulturhistorien som en tillgång
 • Avläsbarheten
 • Nytt och gammalt
 • Detaljer skapar känsla
 • Andra sätt att visualisera historien

Riktlinjer för varsam förändring

 • Tegelfasaderna
 • Befintliga muröppningar
 • Fönster och lanterniner
 • Historiska spår och detaljer
 • Byggnadsvolymer
 • Rymden i hallarna
 • Öppna konstruktioner
 • Golvmaterial
 • Återställande till originalutförande
 • Nybyggnation
 • Utemiljö
 • Namn på byggnader, gator och platser

Översikt över värdefull bebyggelse

Källförteckning, illustrationer

Referenser

Årets rapporter

Bilagor

Bilaga 1 Byggnadsinventering
Bilaga 2 Exempel på omvandlade industribyggnader

Ladda ner pdf:en med ovanstående innehåll: Varvsstaden, kulturhistorisk utredning

Davidshall

Nedan följer bilder på de markområden företaget disponerat. Dels tiden innan varvsverksamheten startade dels den tid företaget drev varvsverksamhet. Klicka på de båda underområdena till höger.

Kockums vid dagens Davidshall fanns kvar där till 1913.

1840
N:o: Byggnad, Färdigbyggd -> Borttagen eller utrymd
1: Gjuteri, 1840 -> 1910
2: Smedja och Filareverkstad, 1540 -> 1872
3: Verkstad, 1840 -> 1913
4: Kontor och Förrådsbyggnad, 1840 -> 1861
5: Verkstad+Förrådsbyggnad+Stall, 1840 -> 1875

Vid nuvarande Davidshallstorg
FH Kockums sommarställe HOLMEN

1850
Vid nuvarande Davidshallstorg

No: Byggnad, Färdigbyggd -> Borttagen eller utrymd
1: Gjuteri, 1840 -> 1910
2: Smedja och Filareverkstad, 1840 -> 1872
3: Verkstad, 1840 -> 1913
4: Kontor och Förrådsbyggnad, 1840 -> 1861
S: Verkstad+Förrådsbyggnad+Stall, 1840 -> 1875
6: Fllare- och Kopparsl-verkstad, 1849 -> 1875
7: Filareverkstad, 1849 -> 1875
8: Timmermansverkstad, 1849 -> 1913 (tillbyggd 1858, 1861, 1869 och 1873)

1860
Vid nuvarande Davidshallstorg
Verkstadskanalen

No: Byggnad, Färdigbyggd -> Borttagen eller utrymd
1: Gjuteri, 1840 -> 1910 (Tillbyggd eller ändrad 1873)
2: Smedja och Filareverkstad, 1840 -> 1872
3: Verkstad, 1840 -> 1913
4: Kontor och Svarvareverkstad, 1861 -> 1875
5: Verkstad+Förrådsbyggnad+Stall, 1840 -> 1875
6: Filare- och Kopparsl.verkstad, 1849 -> 1875
7: Filareverkstad, 1849 -> 1875
8: Timmermansverkstad, 1849 -> 1913 (Tillbyggd 1858, 1861, 1869 och 1873)
9: Magasin, 1853 -> 1875
10: Stall, 1852 -> 1872
11: Foderhus och Loga, 1859 -> 1872
12: Gjuteri, 1861 -> 1910 (Tillbyggd eller ändrad 1871)
13: Smedja, 1861 -> 1873
14: Smedja, 1862 -> 1874
15: Torkhus, 1860 -> 1872

1866
Vid nuvarande Davidshallstorg

No: Byggnad, Färdigbyggd -> Borttagen eller utrymd
1: Gjuteri, 1840 -> 1910 (Tillbyggd eller ombyggd 1873)
2: Smedja och Filareverkstad, 1840 -> 1872
3: Verkstad, 1840 -> 1913
4: Kontor och Svarvareverkstad, 1861 -> 1875
5: Verkstad+Förrådsbyggnad+Stall, 1840 ->1875
6: Filare- och Kopparsl.verkstad, 1849 -> 1875
7: Filareverkstad, 1849 -> 1875
8: Timmermansverkstad, 1849 -> 1913 (Tillbyggd 1858, 1861, 1869 och 1873)
9: Magasin, 1853 -> 1875
10: Stall, 1852 -> 1872
11: Foderhus och Loga, 1859 -> 1872
12: Gjuteri, 1861 -> 1910 (Tillbyggd eller ombyggd 1871)
13: Smedja, 1861 -> 1873
14: Smedja, 1862 -> 1874
15: Torkhus, 1860 -> 1872
16: Målare- och Snickareverkstad, 1863 -> 1874
17: Packhus, 1863 -> 1874
18: Pannhus och Sliperi, 1863 -> 1913
19: Ritkontor, 1866 -> 1875
20: Gjuteri, 1866 -> 1872
22: Träskjul, 1864 -> 1876
23: Träskjul, 1863 -> 1872
24: Träskjul, 1863 -> 1872
25: Träskjul, 1863 -> 1872
26: Virkesskjul, 1864 -> 1875
27: Träskjul, 1863 -> 1872
28: Målareverkstad, 1866 -> 1913 (Tillbyggd eller ombyggd 1875)
29: Träskjul, 1864 -> 1913
34: Sammansättningsverkstad, 1866 -> 1876

Västra Hamnen

På denna karta visar Kockums upp sig i marknadsföringssyfte. Bilden från boken Malmös kartor, utgiven på initiativ från Malmö stad, 2003.

Map of Malmö, Sweden, showing the Establishment of Kockum’s Shipbuilding and Engine Works. 1876.