Albumet 15: Karusellen

Frans Henrik Kockum hade sin sommarvilla ”Holmen” i ett parkområde strax söder om verkstadsanläggningen vid Davidshallstorg. Det blir norr om Rönneholmsvägen — ungefär vid Holmgatan, som alltså är uppkallad efter sommarvillan.

I samband med Malmö Stadsarkivs 100-års jubileum 2003 utgav man en verkligt förnämlig bok ”Med Malmö i minnet”. Stadsarkivets chefsfotograf Bo Andersson hade en artikel i boken med titeln ”Bild och film i arkiven”. Ur denna artikel citerar jag följande:

Kring sommarvillan arrangerades en förnämlig park, som var tillgänglig för allmänheten. I parken öppnades på 1840-talet ett tivoli vars främsta attraktion var en ångdriven gjutjärnskarusell, en av den tidens produkter från Kockums. (ur Malmö Tidning 1845).

Staden har ett tivoli wid Herr handelsman F.H. Kockums jernbruk. Der gent emot magistratpersonernes smakfulle villor, är en underskön sådan. På denna ser man, i närheten av feernas lusthus, en den elegantaste karusellbyggnad, prydd med dekorationer i bländande färgskiftningar. Kupolens emalj, draperingarne under taklisten, pelarnes concica former att rätt beskrifas, fordrar en långt skickligare penna än wår.

…och var då liksom ett par föregående aftnar, på det smakfullaste sätt upplyst av färgade lampor. Äfwen för den, som icke funnit sig road af själfwa åkningen å banan, hafwa dessa aftnar lemnat tillfällen till rätt angenäm förströelse, heldst planen, hwarpå karusellen är upprest, står i förbindelse med Hr. Kockums nu, liksom alltid, för allmänheten tillgängliga, wackra landtställe ”Holmen’, der det lyckats konstens hand utplåna dragen af en ful natur, och der nu ett ständigt menniskowimmel syntes. Man berättar att en annan funnit sådant behag i den cirkulära åkningen på karusellen, att han skattar de timmar, han deråt öfwerlemnat sig, för de njutningsrikaste i sitt Malmölif”.
Här slut på citat ur Bo Andersson artikel.

På bilden står att läsa följande: Utförd vid F.H. Kockums fabrik i Malmö av A.C Bock. Teckn. och Lith. av C.C. Dahlberg