Protokoll från årsmötet

Nu har du möjlighet att läsa det justerade protokollet från årsmötet 2022-04-04.