Kallelser till två årsmöten

Det är dags för föreningens årsmöte 2023-03-27, där vi även får höra ett föredrag som hålls av FOU-chefen på Saab Kockums Roger O Berg.

Om årsmötet godkänner en sammanslagning med Skånska Ingenjörsklubben, så är det även dags för ett extra gemensamt årsmöte med Skånska Ingenjörsklubben 2023-05-03.

Notera att det är helt ok att vara med på årsmötet 2023-03-27 utan att äta något, och då är kostnaden för årsmötet 0 kronor.

Läs mer: Kallelse Årsmöte 2023-03-27 + extra årsmöte 2023-05-03