Protokoll från årsmötet

Nu kan du läsa årsmötesprotokollet från årsmötet 2023-03-27: Årsmötesprotokoll-2023-03-27