Årsmötesprotokoll 2024-03-19

Årsmötesprotokollet för Varvshistoriska föreningen i Malmö från 2024-03-19 är nu tillgängligt: