Kockums marina fartyg

Kockums marina fartyg – bokens framsida

Innehåll

Förord. Peraxel Nilsson, redaktör.

Tack till… Bengt Runner, ordförande i Varvshistoriska föreningen i Malmö.

Kockums genom åren. Paul E Pålsson.

Ångkranpråmar. Peraxel Nilsson.

Kanonbåtar, ångkorvetter och kabelutläggningsfartyg. Peraxel Nilsson.

Torpedkryssare och pansarbåtar. Peraxel Nilsson.

Jagare

Från Vale till Klas Hom. Peraxel Nilsson.

Öland och Hälsingland. Karl-Erik Karlsson.

Hälsinglands resa från tomt skrov till potent örlogsman. Leif Polborg.

20 de Julio. Karl-Erik Karlsson.

Operation Carnation. Sven Rahmberg.

2600 tons std. destroyer. Sven Rahmberg.

Motortorpedbåtar

I serierna T15, T21, T32 och T42. Sune Nilsson.

Motortorpedbåtar, ubåtar och andra fartyg. Sune Nilsson.

Snabba båtar. Sven Rahmberg.

Restaureringen av motortorpedbåten T38. Jan Hagberg.

Ubåtar

Från Svärdfisken till Draken. Peraxel Nilsson.

Hajen, Draken, Abborren och de andra … Jan Björk.

Marinförvaltningens Ubåtsbyrå. Ingvar Zetterberg.

NAKO och enhetsmaskiner för ubåt. Sven Rahmberg.

Sjöormen. Peraxel Nilsson.

Studier och avtal för A14 Näcken. Sven Rahmberg.

Funktionsstudier på Kockums marinavdelning. Bernhard von Schenck.

Moderna ubåtar— tekniskt avancerade arbetsmetoder. Jan Björk.

Bäst i klassen – generation efter generation. Peraxel Nilsson.

Encivilist kommer till marinavdelningen. Gerhard Schack.

Från civila till marina fartyg. Bengt Runner.

Kockums idag. Kjell Göthe.

Avslutning. Peraxel Nilsson.

Kockums Marina Fartyg, bokens baksida. Varvshistoriska föreningen i Malmö. ISBN 978-91-977410-0-2.