Årsmötesprotokoll 2024-03-19

Årsmötesprotokollet för Varvshistoriska föreningen i Malmö från 2024-03-19 är nu tillgängligt:
Protokoll från årsmötet

Nu kan du läsa årsmötesprotokollet från årsmötet 2023-03-27: Årsmötesprotokoll-2023-03-27
Protokoll från årsmötet

Nu har du möjlighet att läsa det justerade protokollet från årsmötet 2022-04-04.
Årsredovisning för 2019

Om du vill läsa årsredovisningen för 2019, så är den tillgänglig via nedanstående länk:

ÅRSREDOVISNING för Varvshistoriska Föreningen i Malmö