2007: Succé i USA

Succé för HMS Gotland i USA.
Under två år har den svenska ubåten HMS Gotland varit uthyrd till USA med svensk besättning.

Där har hon genomfört intensiva och hårda övningar och gjort mycket väl ifrån sig.
HMS Gotland och dess besättning har vunnit stor respekt i marina kretsar världen över eftersom det har varit svårt att hitta henne.
För hon har smygtekniken, d.v.s. hon ser och hör allt utan att själv synas.
1997: Öresundsbron

Svetsning i robot av nod till Öresundsbron.
1988: Australien-ordern

Teknisk Direktör, Paul Pålsson, stående i mitten och Projektledare / ubåtsavdelningen, Roger Sprimont, var huvudansvariga för Australien-ordern.
1987: Stirlingmotorn

Bilden visar en detalj under arbete med en Stirlingmotor.
1986: Kompensationsprojekt

När Kockums civila fartygsproduktion avvecklades 1987, fick företaget, av staten, ett ”kompensationsprojekt”.

Det gällde ombyggnad av personvagnar åt SJ – ett arbete som omfattade ca 1650 000 arbetstimmar.
SJ ansvarade för rivning av allt innehåll i vagnarna och avlägsnade all asbetsisolering.
Kockums isolerade om ( med godkänt material), återställde inredningen, moderniserade etc.
Invigningstalare: Generaldirektör Bo Marklund.
1985: Nedläggningsbeslut

Demonstrationståg från Kockums med samling på Stortorget.

Genomfördes inför beslutet om nedläggning av den civila fartygsproduktionen 1986. Talare John Erik Olsson, Metallklubbens ordförande.
1984: Lyxkryssarna

LYXKRYSSARNA. Jubilee och Celebration. B:nr. 596 och 597. Som var bland de sista levererade fartygen.
1982: Bostadsplattform

SAFE HOLMIA. B:nr. 558-925.
Bostadsplattform för Götaverken Arendal till Consafe Offshore AB. Kockums byggde skrovet.
1975: Flakline

Världens största flak- och sektionsline för 25-meters sektioner tas i bruk.

Detta innebar övergång från 15 till 25 meter sektionslängd, vilket minskade arbetet i byggdockan.

Bilden: Sidoskottssektion under upplyftning för borttransport med trailer.
1974

350 000 tons tankfartyg

MIDSKEPPS SEKTION
350 000 tons tankfartyg i byggdockan
”Gubbarna” skalenliga

Ett tvärsitt genom ett 350 000 tons tankfartyg.
Se även storleksjämförelse med Eiffeltornet.

Kölblock ca 500 st

344 000 tons tankfartyg
Största längd 360 m
Höjd lastdel 28,32 m
Högsta höjd 66,46 m
Djupgående lastad 22,3 m
Huvudmotor 40 000 HK
1 st propeller 9,1 m diam
Drivmedel 193 ton olja vid full last
Fart 15,5 knop full last (provtur)

Jämförelse:
Tage Sylwan, Kockums första fartyg

Bockkranarna

Stora Bockkranen tas i bruk.
1972: Dags för stor bockkran

Beslut om nytt yttre område inklusive docka och bockkran.
Bilden visar pålning av spår till stora bockkranen mellan hall 5 och huvudkontoret.
1965: Första datorn

Första datorn, en SAAB D21, innebar starten för en omfattande datorisering med mycket avancerade planeringssystem, materialstyrningssystem, formbestämningprogram samt hållfasthetsberäkning.
Olle Morland studerar en utskrift och dataoperatören Thyre Petersén servar en bandstation.
1958: Gängtappen

Inflyttning den 12 januari i Nya Huvudkontoret. Blev omgående kallat ”gängtappen”.
1951 – 1952: Mest tonnage i världen

Mest tonnage i världen.

Ur svensk Sjöfartstidning: ”Vackert”
”Den sedvanliga översikten i Glasgow Herald Trade Review visar att Kockums för andra året i följd haft den högsta sjösättningssiffran i världen.”

</tr
Varv Antal (1952) Bruttoton (1952) Antal (1951) Bruttoton (1951)
Kockums, Malmö 14 131.996 13 116.000
Harland & W, Belfast 14 130.781 10 116.000
Betlehem Sparrows P. 10 124402 3 56.000
Götaverken, Göteborg 9 104.341 10 109.000
Deutsche Werft, Hamburg 13 103.345 14 63.000
Eriksberg. Göteborg 11 99.829 10 72.000
Lithgows, Glasgow 10 91450 7 68.000
Nederlandsche, Amsterdam 7 90.945 5 58.000
Furness, Tees 7 90.646 7 83.000
Betlehem, Quincy 6 83375
Howaldtswerke, Kiel 12 82241 8 18.0001948 – Fågelperspektiv

Kockums varvs- och verkstadsområde i fågelperspektiv 1947. (Efter fullbordad ombyggnad.) Tuschlavering av Charles Evers.

Ut mot sundet var två bäddar samt en docka för 25000 ton färdiga.
Nya fordonsverkstaden stod klar.
1947 – Gauthiod

Första fartyg sjösatt från ”nya” yttre bäddarna 9 maj 1947. B:nr. 288, Gauthoid, 13140 dwt. 4500 Hk, 14 knop. Levererad den 9 juli 1947 till Stockholms Rederi AB Svea.
Paul Nilsson: ”Jag var med och kilade upp före sjösättning”
1945 – Utfyllnaden

Kockums påbörjar sin utfyllnad mot Öresund någonstans norr om gamla vagnsverkstaden och ritkontoret.
1940

Per Albin Hansson

Statsminister Per Albin Hansson talar vid jubileumslunchen nere i lastrummet ombord i Kockums nybygge ”Pacific Express”, fruktmotorfartyg, i samband med fartygets leverans och Kockums 100-års jubileum.

Braconda

Världens förste helsvetsade fartyg – Braconda – Bnr. 213. 16000 dwt, 14,5 knop. Kockums låg alltid i framkant vad gällde svetsutveckling – ända fram till nedläggning. Levererades den 11 januari 1940 till A/S Braconda, Oslo.
1930 – 80-tonnaren

Kockums anskaffade den smått legendariska ”BO-tonnaren” – som utrustningskran vid inre varvsbassängen. Det var Kockums största kran ända tills bockkranarna togs i bruk. Bäddarna hade som max 65-tons kranar. Kranen klarade 80 ton vid 21 meters utliggning och 30 ton vid 42 meter. Mycket imponerande då.
1925 – Santos

Leverans av första fartyg med Kockum-MAN motor.
B:nr. 144, 6600 d.w. ton, 2100 HK, 11 knop.
Till Rederi AB Nordstjärnan, 16 maj 1925.
1923 – Dieselmotorer

Samarbetsavtal med MAN om bygge av Kockum-Man motorer.(Maschinenfabrik, Augsburg, Nürnberg). Bilden visar monteringshallen 1924 med m/s Santos ena motor.
1919 – Tyfoner

Kockums startar tillverkning och försäljning av tyfoner. 1936 försågs den kända Queen Mary (81000 ton) med 2 st jättestora Kockumstyfoner.
1914 – Ubåtar

Kockums levererar ubåtarna Svärdfisken och Tumlaren,(b.nr. 115 och 116), till Svenska Marinen – Depl. 240 ton.

På bilden ses Svärdfisken (1927), under översyn i Götaverkens flytdocka.
1913 – Kärleksgatan

Verksamheten vid Södra Verkstaden upphör helt 1913 och samtliga byggnader rivs.

De sista byggnaderna revs 1923 (arbetarbostäderna vid Kärleksgatan).
1912 – Torrdocka 2

Torrdocka 2 tas i bruk i samarbete med Malmö stad. (Staden ägde och Kockums hade nyttjanderätten samt ansvarade för underhållet av dockan.)

Här får 8000-tonnaren Sigrid Reuter sin översyn. Dockan försvann i samband med den stora utbyggnaden som avslutades med att Kockum anskaffade stora bockkranen på 1500 ton.

OBS! Bilden från 1540.50-tal inget Kockumsbygge.

MT Sigrid Reuter bombades av allierat flyg i Hamburgs hamn 18 juni 1944, 8 omkomna.