image_pdfimage_print
Kategorier
Utställning

2007: Succé i USA

image_pdfimage_print

Succé för HMS Gotland i USA.
Under två år har den svenska ubåten HMS Gotland varit uthyrd till USA med svensk besättning.

Där har hon genomfört intensiva och hårda övningar och gjort mycket väl ifrån sig.
HMS Gotland och dess besättning har vunnit stor respekt i marina kretsar världen över eftersom det har varit svårt att hitta henne.
För hon har smygtekniken, d.v.s. hon ser och hör allt utan att själv synas.

Kategorier
Utställning

1997: Öresundsbron

image_pdfimage_print

Svetsning i robot av nod till Öresundsbron.

Kategorier
Utställning

1988: Australien-ordern

image_pdfimage_print

Teknisk Direktör, Paul Pålsson, stående i mitten och Projektledare / ubåtsavdelningen, Roger Sprimont, var huvudansvariga för Australien-ordern.

Kategorier
Utställning

1987: Stirlingmotorn

image_pdfimage_print

Bilden visar en detalj under arbete med en Stirlingmotor.

Kategorier
Utställning

1986: Kompensationsprojekt

image_pdfimage_print

När Kockums civila fartygsproduktion avvecklades 1987, fick företaget, av staten, ett ”kompensationsprojekt”.

Det gällde ombyggnad av personvagnar åt SJ – ett arbete som omfattade ca 1650 000 arbetstimmar.
SJ ansvarade för rivning av allt innehåll i vagnarna och avlägsnade all asbetsisolering.
Kockums isolerade om ( med godkänt material), återställde inredningen, moderniserade etc.
Invigningstalare: Generaldirektör Bo Marklund.

Kategorier
Utställning

1985: Nedläggningsbeslut

image_pdfimage_print

Demonstrationståg från Kockums med samling på Stortorget.

Genomfördes inför beslutet om nedläggning av den civila fartygsproduktionen 1986. Talare John Erik Olsson, Metallklubbens ordförande.

Kategorier
Utställning

1984: Lyxkryssarna

image_pdfimage_print

LYXKRYSSARNA. Jubilee och Celebration. B:nr. 596 och 597. Som var bland de sista levererade fartygen.

Kategorier
Utställning

1982: Bostadsplattform

image_pdfimage_print

SAFE HOLMIA. B:nr. 558-925.
Bostadsplattform för Götaverken Arendal till Consafe Offshore AB. Kockums byggde skrovet.

Kategorier
Utställning

1975: Flakline

image_pdfimage_print

Världens största flak- och sektionsline för 25-meters sektioner tas i bruk.

Detta innebar övergång från 15 till 25 meter sektionslängd, vilket minskade arbetet i byggdockan.

Bilden: Sidoskottssektion under upplyftning för borttransport med trailer.

Kategorier
Utställning

1974

image_pdfimage_print

350 000 tons tankfartyg

MIDSKEPPS SEKTION
350 000 tons tankfartyg i byggdockan
”Gubbarna” skalenliga

Ett tvärsitt genom ett 350 000 tons tankfartyg.
Se även storleksjämförelse med Eiffeltornet.

Kölblock ca 500 st

344 000 tons tankfartyg
Största längd 360 m
Höjd lastdel 28,32 m
Högsta höjd 66,46 m
Djupgående lastad 22,3 m
Huvudmotor 40 000 HK
1 st propeller 9,1 m diam
Drivmedel 193 ton olja vid full last
Fart 15,5 knop full last (provtur)

Jämförelse:
Tage Sylwan, Kockums första fartyg

Bockkranarna

Stora Bockkranen tas i bruk.

Kategorier
Utställning

1972: Dags för stor bockkran

image_pdfimage_print

Beslut om nytt yttre område inklusive docka och bockkran.
Bilden visar pålning av spår till stora bockkranen mellan hall 5 och huvudkontoret.

Kategorier
Utställning

1965: Första datorn

image_pdfimage_print

Första datorn, en SAAB D21, innebar starten för en omfattande datorisering med mycket avancerade planeringssystem, materialstyrningssystem, formbestämningprogram samt hållfasthetsberäkning.
Olle Morland studerar en utskrift och dataoperatören Thyre Petersén servar en bandstation.

Kategorier
Utställning

1958: Gängtappen

image_pdfimage_print

Inflyttning den 12 januari i Nya Huvudkontoret. Blev omgående kallat ”gängtappen”.

Kategorier
Utställning

1951 – 1952: Mest tonnage i världen

image_pdfimage_print

Mest tonnage i världen.

Ur svensk Sjöfartstidning: ”Vackert”
”Den sedvanliga översikten i Glasgow Herald Trade Review visar att Kockums för andra året i följd haft den högsta sjösättningssiffran i världen.”

Varv Antal (1952) Bruttoton (1952) Antal (1951) Bruttoton (1951)
Kockums, Malmö 14 131.996 13 116.000
Harland & W, Belfast 14 130.781 10 116.000
Betlehem Sparrows P. 10 124402 3 56.000
Götaverken, Göteborg 9 104.341 10 109.000
Deutsche Werft, Hamburg 13 103.345 14 63.000
Eriksberg. Göteborg 11 99.829 10 72.000
Lithgows, Glasgow 10 91450 7 68.000
Nederlandsche, Amsterdam 7 90.945 5 58.000
Furness, Tees 7 90.646 7 83.000
Betlehem, Quincy 6 83375
Howaldtswerke, Kiel 12 82241 8 18.000

Kategorier
Utställning

1948 – Fågelperspektiv

image_pdfimage_print

Kockums varvs- och verkstadsområde i fågelperspektiv 1947. (Efter fullbordad ombyggnad.) Tuschlavering av Charles Evers.

Ut mot sundet var två bäddar samt en docka för 25000 ton färdiga.
Nya fordonsverkstaden stod klar.

Kategorier
Utställning

1947 – Gauthiod

image_pdfimage_print

Första fartyg sjösatt från ”nya” yttre bäddarna 9 maj 1947. B:nr. 288, Gauthoid, 13140 dwt. 4500 Hk, 14 knop. Levererad den 9 juli 1947 till Stockholms Rederi AB Svea.
Paul Nilsson: ”Jag var med och kilade upp före sjösättning”

Kategorier
Utställning

1945 – Utfyllnaden

image_pdfimage_print

Kockums påbörjar sin utfyllnad mot Öresund någonstans norr om gamla vagnsverkstaden och ritkontoret.

Kategorier
Utställning

1940

image_pdfimage_print

Per Albin Hansson

Statsminister Per Albin Hansson talar vid jubileumslunchen nere i lastrummet ombord i Kockums nybygge ”Pacific Express”, fruktmotorfartyg, i samband med fartygets leverans och Kockums 100-års jubileum.

Braconda

Världens förste helsvetsade fartyg – Braconda – Bnr. 213. 16000 dwt, 14,5 knop. Kockums låg alltid i framkant vad gällde svetsutveckling – ända fram till nedläggning. Levererades den 11 januari 1940 till A/S Braconda, Oslo.

Kategorier
Utställning

1930 – 80-tonnaren

image_pdfimage_print

Kockums anskaffade den smått legendariska ”BO-tonnaren” – som utrustningskran vid inre varvsbassängen. Det var Kockums största kran ända tills bockkranarna togs i bruk. Bäddarna hade som max 65-tons kranar. Kranen klarade 80 ton vid 21 meters utliggning och 30 ton vid 42 meter. Mycket imponerande då.

Kategorier
Utställning

1925 – Santos

image_pdfimage_print

Leverans av första fartyg med Kockum-MAN motor.
B:nr. 144, 6600 d.w. ton, 2100 HK, 11 knop.
Till Rederi AB Nordstjärnan, 16 maj 1925.

Kategorier
Utställning

1923 – Dieselmotorer

image_pdfimage_print

Samarbetsavtal med MAN om bygge av Kockum-Man motorer.(Maschinenfabrik, Augsburg, Nürnberg). Bilden visar monteringshallen 1924 med m/s Santos ena motor.

Kategorier
Utställning

1919 – Tyfoner

image_pdfimage_print

Kockums startar tillverkning och försäljning av tyfoner. 1936 försågs den kända Queen Mary (81000 ton) med 2 st jättestora Kockumstyfoner.

Kategorier
Utställning

1914 – Ubåtar

image_pdfimage_print

Kockums levererar ubåtarna Svärdfisken och Tumlaren,(b.nr. 115 och 116), till Svenska Marinen – Depl. 240 ton.

På bilden ses Svärdfisken (1927), under översyn i Götaverkens flytdocka.

Kategorier
Utställning

1913 – Kärleksgatan

image_pdfimage_print

Verksamheten vid Södra Verkstaden upphör helt 1913 och samtliga byggnader rivs.

De sista byggnaderna revs 1923 (arbetarbostäderna vid Kärleksgatan).

Kategorier
Utställning

1912 – Torrdocka 2

image_pdfimage_print

Torrdocka 2 tas i bruk i samarbete med Malmö stad. (Staden ägde och Kockums hade nyttjanderätten samt ansvarade för underhållet av dockan.)

Här får 8000-tonnaren Sigrid Reuter sin översyn. Dockan försvann i samband med den stora utbyggnaden som avslutades med att Kockum anskaffade stora bockkranen på 1500 ton.

OBS! Bilden från 1540.50-tal inget Kockumsbygge.

MT Sigrid Reuter bombades av allierat flyg i Hamburgs hamn 18 juni 1944, 8 omkomna.