Sjösättning

image_pdfimage_print

Hur man sjösatte

2012-06-13

I skrivandes stund pågår ett nytt husbygge direkt öster om HK (gängtappen). När man grävde ut för grunden av detta hus fann man två gamla slädträn som Kockum på sin tid grävt ner – eller rättare sagt använt som utfyllnadsmaterial när man fyllde igen efter troligen stora bockkransspåret eller annat. Vem vet?

Slädträn användes när man sjösatte från bädd. När man talgat och fettat in de båda avlöpningsbanorna drog man in dessa slädträn mellan fartygsbotten och avlöpningsbanan och kopplade dem samman så att de bildade ett långt ”tågsätt”. Sjösättningsdagens morgon kilades sedan mellan slädträet och fartyget – fartyget vilade nu helt på avlöpningsbanorna och hölls kvar endast av bäddlåsen. När champagneflaskan krossades mot bordläggningen slogs de båda bäddlåsen loss med slägga och fartyget gled i sjön. De långa slädträ-tågsätten lossades i varje ände och flöt upp. Togs omhand av grovarbetarna och blev sedan återanvända vid nästa sjösättning. Slädträna var av ekträ.

De gamla slädträna förevigades av stadsarkivets fotograf Bo Andersson – se 4 st bilagor.

Slädträ 1
Slädträ 2
Talgning
Kilning
”Sjösättare”