Kategorier
Albumet

Albumet 109: Gösta Lundeqvist

image_pdfimage_print

Gösta Lundeqvist, Kockums VD 1940-58

Fotograf Liljeroth, Erik, Nordiska Museet

Gösta Evald Andreas Lundeqvist, född 1892 i Stockholm, död 1962 i Stockholm, var en svensk industriman.
Efter examen Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1915 blev Lundeqvist extra mariningenjör 1917 och slutligen marindirektör av andra graden i reserven 1952.
Lundeqvist Marinförvaltningens kontrollerande och biträdande marinattaché London 1925-26, verkställande direktör för Atlas Diesel Co, Ltd i London 1927-36, blev vice verkställande direktör Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö 1936 och var dess verkställande direktör 1940-58.
Lundeqvist var ordförande i Sveriges varvsindustriförening 1954-57, Stiftelsen för skeppsbyggnadsteknisk forskning 1955-57, vice ordförande i AB Landsverk Landskrona, styrelseledamot i Kockums Mekaniska Verkstads AB, i Sveriges allmänna exportförening, i Sveriges Industriförbund, i Högre Tekniska Läroverket i Malmö, Malmö sparbank, Statens skeppsprovnings- anstalt 1954—57, medlem av avdelningsrådet för avdelningen för flygteknik och skeppsteknik vid KTH, avdelningsrådet för avdelningen för skeppsbyggnad vid Chalmers Tekniska Högskola, Institute of Naval Architects, London, och 1953 års örlogsvarvsutredning.
Lundeqvist blev hedersledamot av Örlogsmannasällskapet 1946, ledamot av Fysiologiska sällskapet i Lund 1951, Ingejörsakademien 1953, Vetenskapssociteteni Lund1953 och var ledamot av Statens sjöhistoriska nämnd från 1955.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *