image_pdfimage_print
Kategorier
Utställning

1904 – Brand

image_pdfimage_print

Det brann vid Davidhallstorg. Eftersläckningsarbetet pågick i flera dagar. De arbetare som blev av med arbetet i vagnsverkstäderna blev tillfälligt omplacerade, några till varvet i
hamnen. Strax därpå hemställde närboende till Malmö stad att
verkstadsområdet skulle fyttas till Kockums område i hamnen och sammanlänkas med varvsverksamheten.

1908 köper bolaget, av staden, ett område i hamnen.

1913 var all verksamhet koncentrerad till varvet på en totalyta av 79.000 m2.

Kategorier
Utställning

1902 – Pansarbåten Tapperheten

image_pdfimage_print

Pansarskeppet Tapperheten. Bnr 85, 3635 dt. Maskin 5300 Hk, fart 17,2 knop. Sjösatt 1901-07-01. Levererad 1902 till svenska marinen.

Kategorier
Utställning

1897 – Adaschi Aga

image_pdfimage_print

Kockums första tankfartyg Adaschi Aga, B:nr 76, 1000 dwt. Bygget pågår på bädd. Levererades till Asim Iskenderoff, Baku.

Kategorier
Utställning

1887 – Hästspårvagn

image_pdfimage_print

Den första av nio hästspårvagnar levererades till Malmö stad. Sattes in på den nystartade hästspårvagnslinjen i Malmö.

Kategorier
Utställning

1880 – Varvsplan

image_pdfimage_print

Varvets utveckling till 1880.

Kategorier
Okategoriserade

1875

image_pdfimage_print

Torpedo

Första båt till svenska marinen – ”Torpedo”. B:nr 9. Var alltså ingen torpedbåt, utan en Min-kranpråm, 20 Hk. Levererades 15 oktober 1875.

Davidshall

Södra Verkstaden förbands med varvsområdet med järnväg. Förbindelsen gick längs Mariedalsvägen / Slottsparken förbi Turbinen.

Järnvägsbro

1875 – Kockum tillverkade även broar. Här ses järnvägsbro över hamninloppet till Citadellsvägen.

Garibaldi

Direktör Munster anskaffade på uppdrag av styrelsen en pålitlig arbetshäst, Garibaldi, för att med häst och vagn snabbt kunna förflytta sig mellan arbetsplatserna. Här vid sin pensionering efter 25 års trogen tjänst.

Kategorier
Utställning

1873

image_pdfimage_print

Första utbyggnaden

Äldsta dockan från 1857 som finns än i dag.

Verkstäder är i full gång. Första utbyggnaden beräknades till 939.000 kronor.

Första utrustningskranen

Varvets första utrustningskran. En fast pelarkran på 500 centner, det vill säga 21,25 tons lyftkapacitet.

Fanns vid utrustningskajen vid torrdockan från 1857.

Tage Sylvan bnr 1

Kockums första fartygsbygge, Tage Sylvan.

 • Byggnummer 1.
 • Lastfartyg med 700 tons depl.
 • 60 Hk.
 • Till Ystads Ångfartygs AB.
 • Levererad 1873.

Kategorier
Utställning

1870 – Markförvärvskarta

image_pdfimage_print
Kategorier
Utställning

1856 – första vagnarna

image_pdfimage_print

1859 – Första godsvagnen. Levererades troligen till Köping – Hults järnväg.

1863 – Första personvagnen. Levererades bl.a. till SJ.

Carl Holmgren var verkmästare och fackmannen för vagnar. Han startade sedermera Carl Holmgrens Mekaniska Verkstäder i Lund.

Kategorier
Utställning

1843 – Tillverkning

image_pdfimage_print

Från starten 1840

 • Tillverkning – finare gjutgods
 • Tröskverk
 • Brandsprutor
 • Ångmaskiner
 • Äggkläckningsmaskiner
 • Ljusstakar
 • Spisar
 • Vågar
 • Ångkaruseller
 • Lokomobiler
 • Med mera…

Kategorier
Utställning

1840 – FH Kockum

image_pdfimage_print

Frans Henrik Kockum född den 27 september 1802, Malmö, startar verksamheten vid Davidhalls torg.

Frans Suell var morfar till Frans Henrik Kockum.