Kategorier
Utställning

2007: Succé i USA

Succé för HMS Gotland i USA.
Under två år har den svenska ubåten HMS Gotland varit uthyrd till USA med svensk besättning.

Där har hon genomfört intensiva och hårda övningar och gjort mycket väl ifrån sig.
HMS Gotland och dess besättning har vunnit stor respekt i marina kretsar världen över eftersom det har varit svårt att hitta henne.
För hon har smygtekniken, d.v.s. hon ser och hör allt utan att själv synas.

Kategorier
Utställning

1997: Öresundsbron

Svetsning i robot av nod till Öresundsbron.

Kategorier
Utställning

1988: Australien-ordern

Teknisk Direktör, Paul Pålsson, stående i mitten och Projektledare / ubåtsavdelningen, Roger Sprimont, var huvudansvariga för Australien-ordern.

Kategorier
Utställning

1987: Stirlingmotorn

Bilden visar en detalj under arbete med en Stirlingmotor.

Kategorier
Utställning

1986: Kompensationsprojekt

När Kockums civila fartygsproduktion avvecklades 1987, fick företaget, av staten, ett ”kompensationsprojekt”.

Det gällde ombyggnad av personvagnar åt SJ – ett arbete som omfattade ca 1650 000 arbetstimmar.
SJ ansvarade för rivning av allt innehåll i vagnarna och avlägsnade all asbetsisolering.
Kockums isolerade om ( med godkänt material), återställde inredningen, moderniserade etc.
Invigningstalare: Generaldirektör Bo Marklund.

Kategorier
Utställning

1985: Nedläggningsbeslut

Demonstrationståg från Kockums med samling på Stortorget.

Genomfördes inför beslutet om nedläggning av den civila fartygsproduktionen 1986. Talare John Erik Olsson, Metallklubbens ordförande.

Kategorier
Utställning

1984: Lyxkryssarna

LYXKRYSSARNA. Jubilee och Celebration. B:nr. 596 och 597. Som var bland de sista levererade fartygen.

Kategorier
Utställning

1982: Bostadsplattform

SAFE HOLMIA. B:nr. 558-925.
Bostadsplattform för Götaverken Arendal till Consafe Offshore AB. Kockums byggde skrovet.

Kategorier
Utställning

1975: Flakline

Världens största flak- och sektionsline för 25-meters sektioner tas i bruk.

Detta innebar övergång från 15 till 25 meter sektionslängd, vilket minskade arbetet i byggdockan.

Bilden: Sidoskottssektion under upplyftning för borttransport med trailer.

Kategorier
Utställning

1974

350 000 tons tankfartyg

MIDSKEPPS SEKTION
350 000 tons tankfartyg i byggdockan
”Gubbarna” skalenliga

Ett tvärsitt genom ett 350 000 tons tankfartyg.
Se även storleksjämförelse med Eiffeltornet.

Kölblock ca 500 st

344 000 tons tankfartyg
Största längd 360 m
Höjd lastdel 28,32 m
Högsta höjd 66,46 m
Djupgående lastad 22,3 m
Huvudmotor 40 000 HK
1 st propeller 9,1 m diam
Drivmedel 193 ton olja vid full last
Fart 15,5 knop full last (provtur)

Jämförelse:
Tage Sylwan, Kockums första fartyg

Bockkranarna

Stora Bockkranen tas i bruk.