Albumet

Ur ”Albumet”

Dessa bilder kommer från första versionen av vår hemsida.
Det är text och bilder från Kockums. Bilderna omfattar hela Kockums historia d.v.s ända från starten med verkstaden vid Davidshallstorg.
Observera att bilderna inte presenteras i tidsordning.

Till albumet