Böcker

image_pdfimage_print

Flera arbetsgrupper i föreningen har producerat nedanstående böcker.

Klicka på boktitlarna till vänster för att få reda på innehållsförteckningarna för respektive bok. Den som är intresserad av att köpa några av  böckerna är välkommen att höra av sig till:

  • Stadsarkivet
  • Stenvalls boklåda Föreningsgatan Malmö
  • Föreningens kassör

Av föreningen utgivna böcker

Kockums med våra egna ord

Resultatet av en ABF cirkel som pågått i 15 studieår med ca 20 medlemmar. 35 uppsatser om Kockumsupplevelser. 218 sidor samt lista över alla nybyggen. 2005. Läs mer: Kockums med våra egna ord

Kockums marina fartyg

En samling uppsatser om marina fartyg från minutläggare till bland annat jagare, pansarskepp torpedbåtar samt ubåtar. 2008. 259 sidor. Läs mer: Kockums marina fartyg

Vårt Kockums

En samling vittnesbörd av tidigare Kockumsanställda om arbetsplatserfarenheter. 359 sidor, utgiven 2010. Se vidare till vänster under rubriken Vårt Kockums. Läs mer: Vårt Kockums

Kockums på spåret

En samling uppsatser om de spårbundna fordon som byggts på Kockums sedan 1860.
2011. 224 sidor. Läs mer: Kockums på spåret

Tillverkning av dieselmotorer vid K M Vs AB åren 1925-1969

En sammanställning av de huvuddieselmotorer Kockums tillverkat. Data, snittritningar och i vissa fall foton. Lista över de båtar som fick Kockumsbyggda motorer. Historia och utveckling. Sammanställd av N-Göran Jönsson. 40 sid. 2011.

Övrig Kockumslitteratur

Skrifter utöver föreningens, vilka helt eller delvis har koppling till varvsverksamheten i Malmö och särskilt Kockums.

Reklamboken 1926

Ingenjör Yngve Persson – alltid kallad för YP – var en av cheferna på fartygsritkontoret och därmed också min chef under ca 5 år.

Han gick i pension i början av 1970-talet. Hans son Bertil har nu överlämnat denna broschyr till oss i Kockumsgruppen på Malmö Stadsarkiv. Återges här sida för sida: En reklambroschyr från 1926

Kockums mekaniska verkstads AB. Malmö 1840-1940.

Carl-Eduard von Seth, red (1940). Malmö. En rejäl sammanställning av Kockums historia med särskild tonvikt på företagets ekonomi.

Kockums

Av Kockums-Esselte 1946, utarbetad reklambok. Engelsk text, bunden i segelduk.

Från Hajen 1904 till Hajen 1954

Denna bok utgiven av Kockums beskriver svenska ubåtars historia under 50 år. Huvudredaktör och författare marindirektör Gustaf Halldin.

Svenskt skeppsbyggeri

En översikt av utvecklingen genom tiderna. 500 sid. Utveckling av varv och skeppsbyggeri i Sverige inkluderande vad som skett i Malmö och på Kockums. Utgiven 1963.

Kockums Mekaniska Verkstads AB

Av Kockums-Gumælius 1965 utgiven skrift över Kockums, vad som varit och vad som gäller 1965.

Från nagelapa och kölsträckning till CAD och sektionsbygge

Från 1988. En bok om ubåtar från Kockums. Boken visar status för Kockums som ubåtsbyggare samt utvecklingen sedan 1914.

Kockumsskildring

Här en bok om tillvaron på Kockums under 50-60 talet såsom Esa Salmi upplevde den. Spridda minnen från 50-60 talets Kockums varv