Länkar

Länkar till hemsidor för den varvshistoriskt intresserade

Varvshistoriska föreningen Landskrona

Stadsarkivet bilder

Varvshistoriska föreningen i Karlskrona

Varvshistoriska föreningen i Göteborg

Shipbuilding and Ship Repair Workers around the world

Kockums AB

Varvsstaden, Kockumsområdet i dag

Varvsstaden

Västra hamnen

Sjöhistoriska museet Stockholm

Nätverket Svenska varv

Marinmuseum Karlskrona

Bilder i syd

Limhamns museum

Mtb T 26

Mtb T 38

Slutet på en epok

http://www.sydsvenskan.se/2016-06-05/siste-kockumiten-lamnar-efter-50-ar